top of page

SKOLAN

Vårt mål är inte att bli som en vanlig skola i Ghana, vårt mål att skapa en skola med kvalitativ utbildning och bra värderingar som är för alla. Vårt motto och våra värderingar är grunden i allt vi gör.

Quality education for everyone

  • bra inlärningsmaterial

  • välUtbildade lärare

  • bra lokaler  

  • geografisk tillgänglighet

  • låga skolavgifter

  • avbetalningsplan

kvalitet

Fokuset på Alpha & Omega School ligger i kvaliteten på undervisningen, vi vill att barnen ska skapa sig en stabil akademisk grund för att sedan ha möjlighet att fortsätta studera på högre nivå. På många skolor i Ghana är kvaliteten på undervisningen väldigt låg, både på privata och kommunala skolor. Det är svårt för föräldrarna att veta vad det förväntar sig av skolan då det själva ofta inte är utbildade i fattigare områden. Det ger alltså skolan ett stort ansvar som alla inte alla  tar. För att uppnå detta mål så måste vi alltid se till att det material som krävs för att driva kvalitativ utbildning finns tillgängligt. Vi måste även ansvara för att lärarna håller en hög standard och genom intern utbildning se till att de förstår sig på syftet med skolans läroplan, vilket är att skapa en kreativ och inspirerande inlärningsmiljö. 

Tillgänglighet

Det är viktigt att så många barn som möjligt har tillgång till vår skola. Detta innebär dels den geografiska placeringen av skolan och kommunikationsmöjligheterna som sättas upp i skolans regi, i form av hämtning och lämning med hjälp av skolbuss. Den andra delen är att hålla en låg skolavgift så att så många barn som möjligt kan ta del av vår utbildning. Detta gör vi genom effektivisering och endast låta skolavgiften täcka kostnaderna för driften av skolan. Övriga kostnader så som material och hyra är planerat att täckas externt genom insamlingar och donationer till stiftelsen. Vi har även utvecklat ett betalsystem som möjliggör för föräldrar att periodisera sina betalning av skolavgiften istället för att betala en hel terminsavgift innan terminsstart, ett vanligt problem för föräldrar då deras lön inte ger utrymme för några besparingar. 

Geografisk tillgänglighet

ekonomisk tillgänglighet

jämställdhet

Vi tycker det är viktigt att kontinuerligt arbeta med jämställdhet och tjejers rätt till utbildning. De har i många fall väldigt traditionella könsroller i Ghana som vi försöker bryta. Så därför väldigt viktigt att tjejerna inte tvingas vara kvar hemma för att hjälpa till i hemmet utan att vi får dem till skolan för att påbörja sin utbildning. Även viktigt för mammorna som får möjligheten att droppa av barnen för att kunna möjliggöra för jobb som de inte kunnat göra tidigare då de måste ansvara för barnen. Vi kommer därför att jobba med uppföljning och stipendier för att se till att tjejerna slutför sin utbildning.

Utveckling

Vi arbetar hela tiden med uppföljningen i relation till våra uppsatta mål för att se till att vi ständigt förbättrar utbildningen. Dåliga resultat av eleverna beror inte på dåliga elever utan bara på en dålig prestation av oss som utbildare. Det handlar hela tiden om att vi måste försäkra oss om att vi disponerar våra resurser rätt. Vi vill aldrig nöja oss med att vara bra utan alltid eftersträva att utvecklas mot att bli bättre. Vi vill vara den bästa inlärnings institutionen för vår målgrupp i Ghana vid slutet av 2017.

utveckla

planera

implementera

utvärdera

bottom of page