top of page

skolans historia

skolans historia

första mötet

Allt började redan 2010 när Christopher åkte ner som volontär till Accra, Ghana och bodde på en skola där Michael var lärare. Under denna tid blev dom bra vänner och satt ofta när skolan hade stängt och diskuterade Ghanas skolsystem och vad man kunde göra bättre. Christopher återvände sedan hem till Sverige medan Michael fortsatte sin karriär i Accra, där han snabbt blev rektor på en av de största skolorna i Accra. Michael gjorde stora insatser för skolan och elevantalet växte snabbt, 2014 ville skolans styrelse inte längre satsa på kvaliteten av undervisningen utan bara tjäna pengar tröttnade Michael och sa upp sig för att uppfylla sin dröm, starta en skola för det allra fattigaste barnen med bra kvalitet på utbildningen. I samma veva vände sig Michael till Christopher då det diskuterat skolan många gånger och har samma syn på utbildning och har en dröm gemensamt, att starta en skola.

Christopher och Michael tillsammans i Nkroful.

Starten av skolan

Den 15 september 2015 startades Alpha and Omega School i den lilla byn Nkroful på den Ghananska landsbygd. Att skolan startades i Nkroful var inte helt av slumpen, Michaels vän George som är uppvuxen i Nkroful bönade och bad till Michael att han skulle starta sin nya skola i hans hemby då det saknade en bra skola i den fattiga bygden. Skolorna i området är så pass dåliga så att föräldrarna inte är villiga att betala för det då det kostar dem mycket att sätta barnen i skola. Detta gör att det är många barn i byn och grannbyarna som inte gått i skolan. Direkt när vi öppnat portarna blev engagemanget väldigt stort och eleverna stod på kö i hopp om att denna skola skulle vara bättre. Skolan blev snabbt full och både elever och föräldrar var mycket nöjda. Men vi nöjer oss inte där, vi ska bli än bättre och ännu större så vi kan ge fler barn möjlighet till en bättre utbildning.

första besöket

I januari 2016 åkte Christopher och Josefin ner till skolan för att hälsa på och få en egen uppfattning av skolan. Vi visste att Michael gjorde ett bra jobb då vi ständigt har kontakt med varandra, men vi blev ändå väldigt positivt överraskade. Vi var medvetna om sedan tidigare att  skolbyggnaden inte helt optimal då den är sliten och ganska mörk med en (enligt vår mening) för liten skolgård för barnen. Vi var under vår vistelse och tittade på mark till skolan som vi nu har köpt och ska förvandla till landets bästa skola. Historien om Alpha & Omega School har bara börjat och den kommer bli lång så det är bara att hänga med!

Christopher lär några av de äldre elverna om Sverige.

Alpha & omega school idag

 

Alpha & Omega School ligger i den lilla byn Nkroful ute på den Ghanianska landsbygden. Skolan har idag över 100 elever mellan 1-12 år och många barn står i kö för att få börja. Skolan består idag av sex klassrum och sju lärare och en vaktmästare som dagligen arbetar för att ta hand om och utbilda de fantastiska eleverna.

 

Skolan i Ghana är inte som här hemma i trygga Sverige. Skolan är inte obligatorisk och det är ingen som betalar för den om du inte gör det själv. Alpha & Omega School startades med rektor Michael i spetsen som har 12 års erfarenhet som lärare och rektor på skolor i Accra. Det sista sju åren var han rektor för den största skolan i Accra, där han fick skolan att växa med 1000 elever men när ledningen enbart ville fokusera på att tjäna pengar och inte satsa på kvaliteten av utbildningen sa han upp sig för att följa sin dröm att starta en egen skola. Han vill att fokus ska ligga på kvaliteten av utbildning och vara tillgänglig för alla, även det allra fattigaste. Det var där han och Christopher fann varandra, i sin dröm om att skapa något för framtiden.

 

Idag har vi dessvärre inte plats för fler elever på skolan för att kunna hålla den nivån på undervisningen som vi vill. Skolverksamheten sker idag i en byggnad som vi hyrt sedan skolan startade under 2015 men skolan ska flyttas. Vi har köpt mark en kilometer från den nuvarande skolan där vi ska bygga upp en helt ny skola. Det finns flera skäl till varför vi vill bygga en helt ny skola, vi vill äga allt från mark till hus så vi har friheten och möjligheten att ändra om så vår skolmiljö kan vara så bra som möjligt för våra elever, utan statlig påverkan. Skolan kommer att bli mycket större så vi kan ta in fler elever och ha bättre lokaler som är anpassad för undervisning. 

bottom of page