top of page

Michael Kwarteng

Michael är 36 år och rektor på Alpha & Omega School. Michael var den som startat upp skolan på plats och driver skolans dagliga verksamhet.

Christopher Eslander

Christopher är 28 år och har varit med sedan start och gjort det möjligt att starta upp Alpha & Omega School. Christopher ansvarar för strategi, utveckling och finansiering.

  • Grey LinkedIn Icon

Josefin Fridstrand

Josefin är 28 år och  har varit med och drivit Alpha & Omega School sedan den startade 2015. Josefin ansvarar för marknadsföring och kommunikation.

  • Grey LinkedIn Icon

Vår vision är stor! Vår vision är att skapa en modell för att bygga och driva skolor för det allra fattigaste där utbildningen ska ligga i fokus. Alpha & Omega School i Nkroful är vår första skola och än så länge visar vår modell positiva tecken.

Modellen bygger på 3 grundpelare:​​

100%

Transparens

Allt vi gör ska vara fullt transparent för allmänheten att följa och granska allt arbete vi gör. Vi vill att alla som är med och bidrar ska kunna välja vad deras pengar ska gå till samt även kunna få bekräftelse på att så också är fallet. Detta innebär att vårt mål är att varje krona som doneras ska vara öronmärkt för ett specifikt ändamål. Vi som organisation ska inte besluta hur resurserna ska distribueras  utan vår uppgift är att presentera för allmänheten vart det behövs resurser och sen är det upp till folk själva att välja vart de vill vara med och bidra.

 

Denna transparens vill vi ska genomsyra allt från betalningsalternativ till våra egenutvecklade redovisningssystem.

bottom of page