top of page

Alpha & Omega School Insamlingsstiftelse - Upprop

8 Februari 2017

Pengar som flyter in efter detta upprop skall tillföras Alpha & Omega School Insamlingsstiftelse. Stiftelsens syfte är att är att möjliggöra för barn från låginkomstfamiljer att få en utbildning genom upprättande av nya inlärningsinstitutioner och skolor i utsatta områden. På detta vis vill Alpha & Omega School Insamlingsstiftelse bidra till att skapa ett mer informerat och välutbildat samhälle och skapa tillfällen för alla barn att ta del av en kvalitativ skolgång, oberoende av socioekonomisk bakgrund. Vi tror på alla barns rätt till en skolgång och tror att utbildning är den främsta nyckeln till att överbrygga samhällsklyftor och strukturella orättvisor i samhället. Alla insamlade medel till stiftelsen kommer på så vis gå till att tillgängliggöra kvalitativ utbildning till alla barn i områden där stiftelsen är operativ. 

bottom of page