NYA SKOLBYGGNADEN

Alpha & Omega School har nu funnit i två år och vi maxade skolans kapacitet med elever ganska snabbt. Det finns en stor efterfråga på en skola med kvalitativ utbildning i området så vi har många elever som står på kö. Den nya skolbyggnaden kommer göra att vi kommer kunna ta in drygt 200 elever istället för 100 och lokalerna kommer att bli mycket bättre och anpassade för oss. För att det ens skulle vara möjligt att bygga en ny, egen skolbyggnad har vi behövt samla in pengar.

Steg 1-köp mark

Det första steget vi behövde ta var att köpa mark som vi kunde bygga skolan på. Detta gjorde vi under våren 2016 och är nu stolta ägare av 8000 kvm ca 1 km från den gamla skolan. Marken behöver förarbetas för att göras byggklar och det är det vi gör just nu.

STEG 2 -samla in pengar

Nästa steg var att samla in de resurser för att kunna genomföra den nya byggnationen. Det vi vill göra är att bygga en skola som har kapacitet att ta ca 250 elever. Detta innebär:

  • 6 klassrum -  Fräscha klassrum som tar 30- 40 elever var.

  • Datorsal - där eleverna har möjlighet att lära sig de senaste teknologierna och använda internet som en informationskälla.

  • Kök - för att fortsätta försäkra oss om att alla elever åtminstone får ett bra mål mat om dagen.

  • Lärarrum/Kontor - för administrativt arbete och planering av utbildningen.

  • Omklädningsrum/Sjukstuga - en plats för elever att komma undan privat i lugn och ro.

  • Skolgård - en plats som kan underhålla elever i alla åldrar och uppmana dem till att aktivera sig själva.

Målet är att kunna påbörja byggnadsfasen i April 2017 för att ha nya skolan redo för starten av höstterminen i September samma år. För att kunna göra detta så kommer vi behöva samla 150 000 kr. En detaljerad budget och kalkyl kommer läggas upp här på hemsidan vid närmande av byggstarten i April.

Byggnationen av skolan kommer ta mellan 3-5 månader för att avklara den första fasen. Vi kommer anlita arbetskraften lokalt och i den mån det går även inhandla så mycket av byggmaterialet som vi kan lokalt, för att främja den lokala ekonomin i Nkroful. Byggnationen förväntas påbörjas i början av April 2017 och avslutas i September samma år.

Steg 3-Bygga skolan

Nuvarande skolan i siffror

108

elever

6

klasser

8

lärare

6

klassrum

1

rektor

100%

glädje

KOmmande skolan i siffror

210

elever

5

klasser

10

lärare

5

klassrum

1

rektor

100%

glädje