NURSERY ONE

I Nursery one är barnen mellan 2-3 år, idag är dom 30 elever och klassen blir större och störrre och kommer där med delas in som två inom en snar framtid. Madam Grace Blay leder klassen, hon lär ut motorik, siffror, bokstäver, språk och hittar på kreativa lekar för att fånga barnens intresse. Material som behövs för att kunna lära ut är leksaker i undervisningssyfte, video tillgångar och undervisningsböcker.