KINDERGARDEN 2

I denna klass går idag 17 elever som är 5 år. Madame Amegadzie är deras lärare och lär ut matematik, engelska, religion, moral, musik och miljöstudier. För att kunna undervisa behövs arbetsböcker och leksaker för undervisningssyfte.