KINDERGARDEN 1

I denna klass går det idag 29 elever som är 4 år. Madam Beautiful är deras lärare och lär ut matematik, engelska, religion, musik, moral och miljöstudier. För att kunna driva lektionerna behövs arbetsböcker och leksaker i undervisningssyfte.